Histórie

Vysoko výkonné mazivá od roku 1936 –  ADDINOL Lube Oil GmbH

Viac ako 80 rokov sa spoločnosť ADDINOL zaoberá vývojom a výrobou vysoko výkonných mazív.

Zoznámte sa bližšie s našou históriou.

2016

Zásadné zmeny k príležitosti 80 ročného výročia

80 ročné výročie je významným medzníkom v dejinách spoločnosti, v rámci ktorého sa rozširuje administratívna časť hlavného sídla spoločnosti, vznikajú nové konferenčné priestory a kancelárie, ktoré majú za úlohu uspokojiť požiadavky na školenie našich obchodných partnerov.

Inštalovaná je ďalšia plno automatická linka na plnenie malých obalov a špeciálnych vysoko výkonných mazív.

Predstavený je nový vzhľad 1, 4 a 5L obalov.

 

2014

Na vlnách úspechu – okolo sveta!

Vzniká ADDINOL Lube Oil India Pvt. Ltd. a ADDINOL Rusko oslavuje 10 výročie.

Značka ADDINOL je po celom svete predávana prostredníctvom viac ako 90 obchodných partnerov.

 

2011

ADDINOL's oslavuje narodeniny!

26. októbra 1936 bolo založenie pôvodnej spoločnosti Mineralölwerk Lützkendorf.

 

2005 - 2009

ADDINOL ďalej expanduje

Vďaka nárastu objednávok po vysoko výkonných mazivách „ Made in Germany“ sa zvyšujú výrobné i skladovacie kapacity. V roku 2007 sa otvára nové logistické centrum a výrobná hala. V roku 2009 sa inštalujú ďalšie skladovacie zásobníky pre hotové výrobky a rozbieha sa nová výrobná linka.

 

2002

Smerom ku globálnej expanzii

Dosahované objemy vyrobených vysoko výkonných mazív z Leuny hovoria za svoju kvalitu. ADDINOL je zastúpený na všetkých kontinentoch.

 

1999

ADDINOL v Leune

V Leune zahájená výstavba kompletného moderného závodu.

 

1996 - 1998

Zmena názvu

Registrovaný je súčasný názov spoločnosti ADDINOL Lube Oil GmbH.

 

1989 - 1990

„ADDINOL“ sa stáva menom spoločnosti

Pred zjednotením Nemecka dosahuje kapacita výroby 800 000 t s celkovým podielom mazív 304 000 t.

Premenovanie spoločnosti na ADDINOL Mineralöl GmbH Lützkendorf, ktorá získava názov po jednom z najpredávanejších motorových olejov ADDINOL – „Additive in Oil”.
 

1974 - 1976

Rozšírenie o nové výrobné oblasti 

Znovu obnovená výroba hydrokrakových základových olejov

Výroba úplne v súlade s požiadavkami zákazníkov

Je inštalovaná nová kontinuálna miesiaca linka s ročnou kapacitou 200,000 t

 

1965

Nové testovacie stredisko

Otvorenie centra testovacích stolíc pre testy motorových olejov podľa najmodernejších trendov.

 

1960

Vznik vývojového a technologického centra

Vzniká technologické a vývojové centrum za účelom vývoja mazív podľa medzinárodných špecifikácií s celkovým počtom viac ako 350 špecialistov je vedúcim strediskom v Európe.

Hlavnými úlohami centra sú výskum, aplikácia a vývoj národných a medzinárodných metód praktického testovania mazív, ako aj komplexná inštrumentálna analýza na zabezpečenie kvality.

 

1951 - 1956

Rozšírenie výrobných kapacít

Spoločnosť s celkovým počtom 3600 zamestnancov sa venuje už výhradne vývoju a výrobe mazív a dosahuje ročnú kapacitou 65 000 t v roku 1955, pokrývajúcu väčšinu celkovej spotreby vtedajšieho NDR. Naviac dochádza k navýšeniu kapacity na celkových 250 000 t so zameraním na motorové, kompresorové, obehové, valcovacie, transformátorové, turbínové oleje a radu ďalších špeciálnych mazív.

 

1949

Znárodnenie

Dochádza k znárodneniu spoločnosti Mineralölwerk Lützkendorf

 

1945 - 1948

Ťažké časy a obnova výroby

80 % spoločnosti Mineralölwerk je zničené bombardovaním. Krátko na to už v júny je činnosť rafinérie obnovená. Syntetizačné kolónie sú premiestnené na juh Nemecka.

 

1939 - 1943

Sprevádzkovanie vlastného laboratória a prvé výrobné rekordy

V roku 1939 spoločnosť dáva do prevádzky vlastné vývojové laboratórium a dosahuje rekordné spracovanie

111,700 t základových surovín. Obrat vo výrobe mazív presahuje 6 miliónov RM.

 

1936

Založenie spoločnosti

V blízkosti jednej z najväčších nemeckých chemických tovární v meste Leuna, Saxony vzniká  spoločnosť Mineralölwerk Lützkendorf. Prvoradým poslaním tejto spoločnosti bola výroba palív s kapacitou 75 000 t a mazív s kapacitou 50 000 t. Väčšina základových surovín pre výrobu týchto komodít bola získavaná najmä chemickou hydrogenačnou tzv.(Fischer-Tropsch) syntézou z hnedého uhlia.