První pozice - s ADDINOL Cliptec XHS 485 FG

Bezpečnost spotřebitele je na prvním místě. Maziva používaná při výrobě a balení potravin a nápojů musí být bez zápachu, bez chuti a především musí vyhovovat legislativním požadavkům při výrobě a zpracování potravin. Společnost ADDINOL má širokou škálu maziv FOODPROOF, která mohou být použita při výrobě a balení potravinářských výrobků. Všechny tyto produkty jsou certifikovány podle nejvýznamnější mezinárodní klasifikace a mají registrace NSF H1 (National Sanitation Foundation).

Speciální maziva, jako například vysokoteplotní řetězové oleje, musí v některých aplikacích vyhovovat požadavkům pro zpracování potravin. Například vysokoteplotní řetězové oleje musí být registrovány dle NSF H1 při výrobě strečových fólií používaných pro balení potravin, protože nelze vyloučit kontakt mezi mazivem a potravinami. Současně by měl mazací olej vykazovat vynikající výkon i za velmi obtížných provozních podmínek. Úkol, který v posledních letech nebyl technologicky proveditelný. Výrobci strečových fólií museli doposud akceptovat významná omezení. Toto omezení se týkalo jak rychlosti výroby, tak i kvality. 

 

PRVNÍ SVÉHO DRUHU!

Nový vysoce výkonný olej na mazání Cliptec XHS 485 FG porušuje technologické limity a nabízí dosud neneobjevené možnosti. Řetězový olej vykazuje vynikající výkon v obtížném prostředí strečových linek a může být použit tam, kde je požadována registrace NSF H1. Společnost ADDINOL byla navíc první společností, která získala schválení od výrobce na výrobu strečových fólií BRÜCKNER Maschinenbau.

Pro vydání tohoto schválení a v návaznosti na požadovanou registraci NSF, byl produkt ADDINOL Cliptec XHS 485 FG  podroben rozsáhlým zátěžovým testům u BRÜCKNER. Kromě dalších vlastností byla zkoumána únosnost mazacího filmu, ztráta odpařováním, tvorba úsad a kompatibilita s konstrukčními materiály. V testech byla prokázána vynikající odolnost proti stárnutí, velmi dobrá ochrana proti opotřebení, korozi a díky těmto vynikajícím výsledkům bylo vydáno schválení pro následující vodící řetězové systémy BRÜCKNER:

  • FOK 4.4.1  • FOK 4.4.4  • FOK 4.5     • FOK 5.1
  • FOK 4.4.2  • FOK 4.4.5  • FOK 4.7     • FOK 5.2
  • FOK 4.4.3  • FOK 4.4.6  • FOK 4.7.2  • FOK 8.8

ADDINOL Cliptec XHS 485 FG byl také testován dle židovských a islámských potravinářských standardů a má schválení Košer a Halal.